SCA21, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nde aşağıda belirtilen tanımlara uymakta olup kabul edilen ve konferansımızda sunulan bildirileri Akademik Teşvik Ödeneği Başvurusu'nda kullanabilirsiniz.

Tebliğ: Bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış (bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamında) tebliğleri ifade eder.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(9) Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. Ayrıca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu karannın olması gerekir. Tebliğlerin değerlendirilmesinde tebliğin ilgili etkinlikte sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik programı ve etkinliğe tebliğde ismi yer alan en az bir araştırmacının katılım sağladığını gösterir belge) esastır. Aynca değerlendirme için tebliğin elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması ve yayımlanmış tam metninin sunulması gerekir.SCA21'de sunulmak üzere kabul edilecek bildiriler yazarın kayıt esnasındaki tercihine bağlı olarak;

ISPRS Archives serisinde   (SCOPUS, CPCI of WoS, Compendex, DOAJ indeksli - Tıklayınız) 

ya da

Springer LNNS serisinde   (SCOPUS, INSPEC, WTI, zbMATH, SCImago indeksli - Tıklayınız) 

yayınlanacaktır.SCA20'de (geçen yılki konferansta) yayınlanan bildirileri görmek için tıklayınız:

ISPRS Archives:
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLIV-4/W3-2020

Springer LNNS: Innovations in Smart Cities Applications Edition 4, Series: Lecture Notes in Networks and Systems, ISBN 978-3-030-66839-6Konferansımızda yayınlanan bildirilere DOI numarası verilmekte olup, yayınlanan bildirilerinize aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi referans verilebilmektedir:

ISPRS Archives:
Emek, R. A. and Demir, N.: BUILDING DETECTION FROM SAR IMAGES USING UNET DEEP LEARNING METHOD, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLIV-4/W3-2020, 215–218, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIV-4-W3-2020-215-2020, 2020.

Springer LNNS:
Alaoui Y., El Achaak L., Bouhorma M. (2021), "Methodology to Develop Serious Games for Primary Schools", Innovations in Smart Cities Applications Volume 4. SCA 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 183. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66840-2_157-8 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen Fifth International Conference on Smart City Applications (SCA’20) / Beşinci Uluslararası Akıllı Şehir Uygulamaları Konferansında  173 adet bildiri kabul edilmiş ve sunulmuş olup, bu sunumların çoğu aşağıda listelenen 21 farklı ülkeden katılan yurtdışı (yabancı uyruklu) katılımcılar tarafından gerçekleştirilmiştir.

  Bildirili
Toplam
Katılımcı
(Sunum Yapan)
Sayısı
Bildirili
Türk
Katılımcı
(Sunum Yapan)
Sayısı
Bildirili
Türk
Katılımcı
(Sunum Yapan)
Yüzdesi
Bildirili Yabancı
Katılımcı
(Sunum Yapan)
Sayısı
Bildirili Yabancı
Katılımcı
(Sunum Yapan)
Yüzdesi
Beşinci Uluslararası Akıllı Şehir Uygulamaları Konferansı
(SCA'20)
173 50 29% 123 71%

Türkiye başta olmak üzere, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Çin, Fas, Fransa, Filipinler, Filistin, Güney Afrika, Güney Kore, İtalya, Katar, Letonya, Lübnan, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Suudi Arabistan, Tunus, Ukrayna, Yunanistan ülkelerinden katılımcılar konferansa katılarak sunum yapmıştır.

SCA21'e de aynı ölçekte bir katılım olacağı beklenmektedir.